“สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์”


โดย BDMS Wellness Clinic

เผยแพร่
หน้าฝนนี้ อย่าลืมสร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ เพราะเชื้อไข้หวัดใหญ่เปลี่ยนสายพันธุ์ทุกปี การฉีดวัคซีนจึงจำเป็นและเป็นเรื่องใหญ่ที่ไม่ควรมองข้าม 

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP สุขภาพ