สนพ. เผยผลสำเร็จการจัดแสดงนิทรรศการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้า และระบบกักเก็บพลังงาน


เผยแพร่
-

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน เผยผลสำเร็จการจัดแสดงนิทรรศการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าและระบบกักเก็บพลังงาน สร้างความเชื่อมั่นจากนานาประเทศ พร้อมเร่งสนับสนุนนโยบายต่างๆ ของภาครัฐเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเดินหน้าประเทศไทยสู่การเป็นสังคมยานยนต์ไฟฟ้าอย่างเต็มรูปแบบตามนโยบาย 30@30

สนพ. ร่วมจัดนิทรรศการในงาน ASEAN Sustainable Energy Week 2022 เมื่อวันที่ 14-16 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้าและระบบกักเก็บพลังงานของภาครัฐ พร้อมรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน ภายในงานมีผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมพลังงาน สิ่งแวดล้อม การจัดการพลังงาน ยานยนต์ไฟฟ้า และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก 

ในงานมีการจัดแสดงนโยบายสำคัญคือ นโยบายส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า 30@30 กล่าวคือ การตั้งเป้าการผลิตรถ ZEV (Zero Emission Vehicle) ให้ได้อย่างน้อย 30% ภายในปี 2030 เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society) นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงมาตรการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าจากภาครัฐ การติดตั้ง EV Charger สำหรับที่พักอาศัย จุดติดตั้งสถานี EV Charging Station ของประเทศไทย รวมไปถึงการจัดแสดงองค์ความรู้ด้านระบบกักเก็บพลังงาน (ENERGY STORAGE SYSTEM) ที่ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า โดยมีนโยบายการผลักดันระบบกักเก็บพลังงานให้มีความเสถียรและมั่นคง พร้อมพัฒนาบุคลากร มาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อมารองรับอุตสาหกรรมการกักเก็บพลังงานได้มากยิ่งขึ้น 
ภายหลังจากการจัดงาน สนพ. เตรียมผลักดันนโยบายที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้าและระบบกักเก็บพลังงานอย่างเนื่อง โดยจะนำมาตรการฯ เข้าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ (บอร์ด อีวี) เพื่อพิจารณาต่อไป

Wordcup Wordcup
ข่าวที่คุณอาจพลาด

ไม่พลาดทุกเหตุการณ์ติดตามข่าวจาก PPTV ได้ที่ Subscribe

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประชาสัมพันธ์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ